Monday, July 16, 2012

Masalah Isteri Bekerja

Buku: Super Mom, Super Wife, Super Women
Muka surat: 100, 101Isteri yang turut bekerja di luar rumah banyak ditemui sekarang ini. Bermula dari alasan tuntutan ekonomi, desakan ibu bapa atau suami, keperluan diri hingga masalah emansipasi. Padahal dalam Islam dengan tegas telah menyatakan bahawa sebaik-baik wanit adalah yang berada di rumahnya.

Firmannya
" Dan hendaklah kamu tteap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliah zaman dahulu, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada perintah Allah dan Rasul-Nya."

Surah Al-Ahzab:33

Dengan berada di rumah, seorang wanita akan terjaga kemuliaannya, jauh dari tekanan-tekanan pekerjaan dan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan fizikal dan mentalnya. Selain itu, dia juga dapat memerhatikan dan menjaga keluarganya dengan baik.

Namun tidak dapat kita nafikan, adakalanya seorang wanita Muslimah terpaksa bekerja keluar rumah demi mencari tambahan nafkah bagi keluarganya, apalagi pada zaman sekarang ini di mana beban ekonomi semakin berat.

Harus mungkin gajinya tidak sebesar di tempat lain. Jauhi pekerjaan yang berhubungan dengan riba mahupun tolong menolong di dalam kemungkaran walaupun secara tidak langsung. Selain itu harus memenuhi syart-syarat wanita bekerja iaitu

1. Dalam keadaan daurat dan atau terpaksa

2. Menghindari ikhtilat

3. Tidak tabaruj (berhisa berlebihan)

4. Menggunakan pakaian yang syar'i

5. Mendapatkan izin dari suami atau ibu bapa

Selain hal-hal di atas, ada pula hal penting yang lain haru diperhatikan oleh seorang wanita Muslimah yang bekerja dan telah berkahwin.

Baca lagi

Semenanjung RM17
Sabah Sarawak RM19

No comments:

There was an error in this gadget

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin