Tuesday, May 8, 2012

Pemasaran email, tips wahm & soho

Apabila kita bercakap tentang pemasaran emel, terbayang 
di kepala tentang begitu banyak cabaran yang terpaksa dihadapi
oleh pemilik-pemilik bisnes. Hakikatnya, sama seperti lain-lain
strategi pemasaran, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam progress 
pemasaran emel yang perlu diharungi.
 
Pemasaran emel ialah penggunaan 'electronic mail' atau kemudahan
 emel untuk mencapai prospek atau pembaca di seluruh dunia bagi 
tujuan promosi produk atau servis. Dengan ringkas, ianya adalah 
pemasaran melalui emel. 
 
Pemasaran emel juga mempunyai potensi 
untuk menjadi satu teknik pemasaran yang sangat relevan kerana 
ianya dikenali sebagai satu proses bertukar maklumat dan respon 
di antara pemilik bisnes dan pelanggan. 
 
Pemasaran emel juga tidak terkecuali daripada mendapat persepsi 
negatif dari masyarakat. Ramai juga pemilik emel yang merasa kurang 
selesa dengan pemasaran emel yang kemudiannya mengategorikan emel-emel 
komersial itu sebagai spam. Bagaimanapun, sekarang ini para pengguna 
Internet mempunyai pilihan untuk menetapkan emel jenis apakah yang 
mereka ingin terima di inbox mereka.
 
Pengertian alternatif bagi pemasaran emel ialah apabila sesebuah 
syarikat atau pemilik bisnes yang menggunakan emel untuk mengekalkan 
hubungan dengan pelanggan. Semua ini dilakukan dengan niat untuk terus 
'menambat' pelanggan tersebut dan menjadikannya sebagai pelanggan 
setia mereka.
 
Pemasaran emel, mengikut mana-mana definisi, adalah menuntut kesetiaan 
dan naungan. Jika pemasaran emel digunakan terhadap klien yang berpotensi 
untuk menjadi pelanggan, maka peranan yang harus dimainkan oleh strategi 
itu ialah cuba untuk mengubah klien tersebut kepada pelanggan. Jika klien 
yang sedia ada sentiasa menerima tawaran-tawaran atau maklumat-maklumat 
yang berguna maka dia akan terus tetap bersama bisnes tersebut.
 
Bagaimanapun, dengan pemasaran emel, adalah penting untuk anda mengetahui 
apakah hak dan had yang wujud di dalamnya. Ada sesetengah tempat atau 
negara yang menggubal undang-undang memerangi penggunaan emel untuk pemasaran, 
ada sesetengah yang lain pula menggalakkannya.
 
Jika pelanggan itu menerima emel dari syarikat atau pemilik bisnes yang 
memang sudah dikenalinya atau pernah berurusan dengannya maka itu tidak 
menjadi satu kesalahan. Bahkan biasanya apabila pelanggan itu berpuas 
hati atau suka dengan perkhidmatan sesebuah syarikat atau seseorang pengusaha 
itu maka dia akan menerima ketibaan emel-emel mereka dengan senang hati.
 
Disebabkan inilah maka beberapa langkah yang penting perlu diambil oleh 
mana-mana pihak yang mahu menggunakan strategi pemasaran emel ini:
 
1. Integriti Kandungan - Penggubalan undang-undang yang tegas terhadap pemasaran 
emel dan pemasaran umumnya, biasanya disebabkan oleh kandungan yang digunakan dalam 
strategi pemasaran itu sendiri. Maka adalah merupakan satu perkara yang sangat penting 
untuk memastikan kandungan emel yang digunakan untuk tujuan promosi itu memiliki 
integritinya sendiri. Ini bermaksud penghantar menyertakan maklumat mereka dengan 
lengkap supaya penerima mengetahui siapa yang menghantar emel kepada mereka.
 
2. Persetujuan yang Jelas - Adalah penting bagi penghantar emel itu mengetahui bahawa 
pelanggannya sudah bersedia dan mahu menerima emel-emel dari mereka. Untuk itu adalah 
wajar mereka sentiasa mengemaskini list emel untuk mengetahui siapa di antara pelanggan 
itu yang setia dan sebaliknya.
 
3. Keagresifan Kandungan - Walaupun penghantar emel itu ingin menjadikan strategi pemasaran 
emel mereka agresif, adalah merupakan satu perkara penting untuk mereka menyeimbangkan antara 
tujuan mereka dan hak-hak penerima emel. Penghantar emel haruslah menggunakan baris subjek 
yang berkaitan dengan kandungan emel, menggunakan alamat emel yang sah dan membuat persetujuan 
dengan para pelanggan untuk menghantar emel-emel promosi di masa hadapan.
 
Pemasaran emel terkenal disebabkan oleh kos efektif dan kemampuannya 
untuk mempromosikan produk atau servis ke serata dunia. Bagaimanapun, 
para pemilik bisnes hendaklah sanggup 'berperang' dengan masalah spam 
dan tahu bagaimanakah cara untuk mempengaruhi para prospek membuka dan 
membaca emel-emel mereka, demi untuk hasil perniagaan yang lebih baik.
 
 
 
Ikhlas 
Raja Kamil

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin